Zakres prac

Budowa nowych instrumentów smyczkowych - mistrzowskich, studenckich oraz szkolnych

  • - skrzypce
  • - altówki
  • - wiolonczele

Korekta instrumentów smyczkowych

  • - skrzypce
  • - altówki
  • - wiolonczele
  • - kontrabasy

Korekta smyczków, wymiana włosia

Opinie lutnicze